Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) ROZUMIEM

1.             Sklep MISHMASHCLOTHING.PL jest prowadzony przez firmę:

ecommerce Barbara Sikora

ul. Edukacji 5/10

43-100 Tychy

NIP: 646 265 66 66

KONTO BANKOWE: 48 1160 2202 0000 0002 8886 2060

dalej nazywaną "Sprzedającym".

2.             Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana "Klientem".

3.             Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4.             Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych jest realizowana po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5.             Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży (paragon) jest wysyłany na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

6.             W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepi­sów dotyczących zawierania umów na odległość. Postępowanie w przypadku zwrotu szczegółowo zostało opisane w Zasadach kupowania.

7.             Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

8.             Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

9.             Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiej­kolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepi­su regulaminu.

10.          O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zosta­nie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawne­go.

11.          Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na po­prawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu sprawdzonysklep.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

12.          W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Mishmash chroni prywatność swoich Użytkowników i jako administrator danych zabezpiecza je przed dostępem osób nieupoważnionych.

Mishmash sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych osób trzecich. Dane osobowe przetwarzane są przez Mishmash zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem sklepu.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.

Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji oraz składania zamówień są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem oraz do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika.

Mishmash zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do Mishmash stosowne oświad­czenie w formie elektronicznej lub na piśmie.

COOKIES (CIASTECZKA)

Miashmash może korzystać z cookies, czyli małych plików tekstowych wysyłanych do komputera internauty i identyfikujących go w sieci internet w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie ułatwieniu korzystania ze sklepu. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.